Thứ ba 19/06/2018 00:31 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 theo tiêu chuẩn khung châu Âu đợt 1 năm 2017

Thứ ba 27/12/2016 08:37

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 theo tiêu chuẩn khung châu Âu đợt 1 năm 2017 như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền