Thứ sáu 24/03/2017 03:07 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Khoa Báo chí

Thứ hai 28/03/2016 08:36

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA BÁO CHÍ

Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thành lập ngày 16/01/1962 với nhiệm vụ đào tạo phóng viên, biên tập viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí – truyền thông cho đất nước.

- Từ 1962 đến 1969: Khoa Báo chí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí ngắn hạn góp phần phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước là giải phóng miền Nam và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

- Từ 1969 đến 1991: Là thời kỳ mở đầu cho việc tuyển sinh đào tạo trình độ cử nhân ngành báo chí dành cho đối tượng là cán bộ, phóng viên đang hoạt động trong các cơ quan báo chí. 53 học viên lớp đại học báo chí khóa 1 (1969 - 1973) của Khoa trong đội quân báo chí tiền phương đã cùng với các cánh quân ra trận, góp phần to lớn đối với công cuộc giải phóng đất nước. Lớp đại học báo chí khóa 2 (1975 - 1979), gồm lớp báo A và báo B đã có nhiều học viên tên tuổi trong ngành báo chí nước nhà.

- Từ khóa 3 (1979-1984) đến nay, Khoa đào tạo báo chí theo các chuyên ngành.

- Từ khóa 4 (1980-1983), Khoa Báo chí chính thức đào tạo hệ cử nhân báo chí văn bằng thứ hai dành cho đối tượng đã tốt nghiệp một bằng đại học. Trong 22 năm, Khoa Báo chí đã tổ chức đào tạo được 07 khóa học, cung cấp cho đất nước hàng ngàn phóng viên, biên tập viên, cán bộ lãnh đạo quản lý báo chí - truyền thông.

- Từ năm 1991 đến nay: Là giai đoạn phát triển vượt bậc của Khoa Báo chí. Khoa mở rộng đối tượng tuyển sinh và đa dạng hoại hình, phương thức đào tạo và phạm vi hoạt động. Khóa 11 (1992-1996) là khóa học đầu tiên được áp dụng hình thức tuyển sinh đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và đào tạo theo các chuyên ngành báo chí như: báo in, ảnh báo chí, phát thanh, truyền hình.

Cùng thời điểm này, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hợp đã tác đào tạo với Học viện Chính trị khu vực II tuyển sinh và tổ chức các lớp báo chí khóa 11, 12, 13 ở khu vục phía Nam mở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, nhiều sinh viên của các lớp đại học báo chí ở phía Nam đang giữ trọng trách cao trong các cơ quan báo chí - truyền thông ở Trung ương và địa phương.

- Giai đoạn này, Khoa Báo chí còn được phép đào tạo báo chí hệ vừa làm vừa học văn bằng thứ nhất (4 năm) và thứ hai (2,5 năm) dành cho các đối tượng đang hoạt động báo chí - truyền thông trong cả nước.

- Bên cạnh đó, Khoa còn tổ chức nhiều khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – truyền thông tại trường và tại các cơ quan báo chí, cơ sở truyền thông trong cả nước và nước bạn Lào, Campuchia… Nhiều sinh viên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tốt nghiệp khóa 11 và các khóa học khác sau này của Khoa Báo chí đã và đang giữ trong trách cao trong các cơ quan văn hóa, báo chí - truyền thông ở nước bạn Lào anh em.

Thời gian này, khoa đã mở rộng hợp tác đào tạo với các nước trên thế giới như: Nga, Thụy Điển, Pháp, Lào, Campuchia, Nhật Bản, Thái Lan, Philipin… Từ 1999 đến 2008, Khoa Báo chí phát triển dự án hợp tác “Nâng cao kiến thức và kỹ năng tac nghiệp của nhà báo đề tài trẻ em” với đối tác Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển (Save the Children Sweden - SCS), phát triển trang thông tin điện tử “Báo chí với trẻ em”, địa chỉ http//cmvn.org.vn năm 2008. Trang thông tin điện tử này từ năm 2006 đã lọt top 300.000 website được ưa chuộng nhất trên toàn cầu theo xếp hạng của Alaxa. Tờ Tạp chí thực hành “Báo chí Trẻ” của sinh viên đã ra đời từ năm 2005.

- Năm 1995, theo yêu cầu và nhiệm vụ mới, Khoa Báo chí chính thức được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Báo chí học và chuyên ngành Quản lý báo chí - truyền thông. Đến nay, Khoa đã đào tạo được hàng ngàn thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Báo chí học, góp phần xây dựng một đội ngũ cán bộ hoạt động khoa học đông đảo, có trình độ cao về chuyên môn và học thuật trong lĩnh vực báo chí - truyền thông.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA BÁO CHÍ

1.Chức năng

Đào tạo các bậc cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ ngành báo chí học, nghiên cứu lý luận và lịch sử báo chí thế giới và Việt Nam, thực hiện các dự án trong nước và quốc tế về báo chí – truyền thông, đào tạo bồi dưỡng các chức danh và các vị trí công việc của nghề báo chí đáp ứng yêu cầu trong môi trường hội nhập quốc tế và sự phát triển của công nghệ thông tin - truyền thông hiện nay.

2.Nhiệm vụ

 2.1. Đào tạo

- Đào tạo và xây dựng chương trình, giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, tài liệu học tập phục vụ đào tạo cử nhân ngành Báo chí có khả năng thực hiện các kỹ năng nghiệp vụ của nhà báo tại các tòa soạn báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình, báo mạng điện tử; làm chuyên môn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị đòi hỏi kiến thức, kỹ năng ngành báo chí.

- Đảm nhiệm các học phần về lý luận và lịch sử báo chí trong các chương trình đạo tạo các bậc học ngành báo chí (cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, các khoa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí) nói riêng và truyền thông nói chung.

- Đảm nhiệm các học phần đào tạo chuyên ngành báo in các chương trình đạo tạo các bậc học ngành báo chí (cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, các khoa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí) nói riêng và truyền thông đại chúng nói chung.

- Đào tạo và xây dựng chương trình, giáo trình, sách tham khảo phục vụ đào tạo cử nhân báo chí, chuyên ngành Ảnh Báo chí có khả năng thực hiện các kỹ năng nghiệp vụ của nhà báo tại các tòa soạn báo, tạp chí, hãng tin; tòa soạn báo mạng điện tử; làm chuyên môn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị đòi hỏi kiến thức, kỹ năng ngành báo chí nói chung, ảnh báo chí nói riêng. Cụ thể:

o   Làm phóng viên ảnh chuyên trách về từng lĩnh vực tại các hãng thống tấn, tòa soạn báo, tạp chí in (nhật báo, tuần báo, báo thưa kỳ, tạp chí); tờ tin ảnh, toà soạn báo ảnh, tạp chí ảnh; các tòa soạn báo mạng điện tử

o    Làm biên tập viên ảnh tại các tòa soạn báo in (tòa soạn nhật báo, tuần báo, báo thưa kỳ, tạp chí); các tòa soạn tờ tin ảnh, báo ảnh, tạp chí hình ảnh.

o   Ngoài ra người được đào tạo còn có thể trở thành nhân viên phụ trách hình ảnh truyền thông (tổ chức sản xuất và quản lý hình ảnh) tại các cơ quan truyền thông. 

- Đào tạo và xây dựng chương trình, hệ thống giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo phục vụ đào tạo thạc sỹ ngành báo chí học với 2 chuyên ngành : Báo chí và Quản lý báo chí, truyền thông.

- Đào tạo và xây dựng chương trình, hệ thống giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo phục vụ đào tạo tiến sỹ ngành báo chí học

- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các nhà quản lý báo chí cho các cơ quan báo chí trong toàn quốc và các đối tượng có nhu cầu.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho giảng viên báo chí – truyền thông và hướng dẫn các thực tập sinh trong lĩnh vực đào tạo báo chí – truyền thông.

2.2. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn báo chí – truyền thông

 - Nghiên cứu và phát triển hệ thống lý luận và xây dựng cơ sở học liệu ngành báo chí nói riêng và truyền thông đại chúng nói chung.

 - Nghiên cứu thực tiễn và xu hướng phát triển báo chí trong nước, khu vực và quốc tế

 - Nghiên cứu các giải pháp ứng dụng khoa học báo chí và truyền thông trong thực tiễn chính trị - kinh tế xã hội trong nước, khu vực và quốc tế

2.3. Thiết kế, quản lý, thực hiện các dự án liên quan đến báo chí – truyền thông

Quan hệ đối tác với các cơ quan báo chí, các tập đoàn truyền thông, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các bộ ngành, hiệp hội trong và ngoài nước nhằm xây dựng và phát triển các dự án báo chí – truyền thông.

- Thiết kế, quản lý, thực hiện các dự án nghiên cứu lý luận và thực tiễn báo chí – truyền thông

- Thiết, kế, quản lý, thực hiện các dự án hợp tác có sự tham gia của các phương tiện/ công cụ/ giải pháp thuộc về lĩnh vực báo chí – truyền thông.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

1. Cơ cấu tổ chức hành chính

Khoa Báo chí gồm có các bộ phận cấu thành như sau:

+ Ban chủ nhiệm khoa

- Trưởng khoa

- Phó trưởng khoa

+ Các tổ bộ môn và bộ phận chuyên môn

- Tổ bộ môn Lịch sử và lý luận báo chí

- Tổ bộ môn Báo in

- Tổ bộ môn Ảnh báo chí

- Văn phòng khoa

+ Các chuyên ngành đào tạo

- Chuyên ngành Báo in

- Chuyên ngành Ảnh báo chí

+ Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể

- Chi bộ khoa

- Công đoàn khoa

- Chi hội nhà báo

- Liên chi đoàn

- Các chi đoàn

- Câu lạc bộ Báo chí truyền thông, Câu lạc bộ Báo chí điều tra

+ Các lớp sinh viên, học viên hệ đại học và sau đại học do khoa quản lý

- Các lớp hệ đại học chính quy gồm: Báo in K33A1, Báo in K33A2, Báo ảnh K33, Báo in K34A1, Báo in K34A2, Báo ảnh K34, Báo in K35A1, Báo in K35A2, Báo ảnh K35, Báo chí K36.1, Báo chí K36.2, Báo chí K36.3 và Báo ảnh K36

- Các lớp đại học chính quy văn bằng 2 gồm: Báo in K34B, Báo in K35B.

- Các lớp đại học báo chí hệ vừa làm vừa học tại tỉnh Kiên Giang và tỉnh Hậu Giang

- Các lớp Cao học báo chí chính quy tập trung và không tập trung gồm: K20.1; K20.2; K21.1; K21.2; K21 tại Tp. HCM; 

- Các lớp Cao học Quản lý báo chí – truyền thông K21 và K21 tại Tp.HCM

- Các lớp nghiên cứu sinh K17, K18, K19, K20, K21

Các sản phẩm thực hành:

Website Báo chí trẻ em (http://www.cmvn.org.vn/)

Website của Khoa Báo chí (http://cjc.edu.vn/)

Ấn phẩm Báo chí Trẻ (xuất bản mỗi tháng một kỳ)

2. Nguồn nhân lực  

Nguồn nhân lực của Khoa Báo chí hiện nay, gồm:

+ Đội ngũ giảng viên cơ hữu: Hiện nay, Khoa báo chí có số lượng giảng viên cơ hữu là 17 người, trong đó cả 17 người đều có học hàm, học vị là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ. Gảng viên Khoa Báo chí được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về báo chí và truyền thông tại các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước và các nước như: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Thụy Điển, Úc... 

+ Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng: Khoa Báo chí hiện có hàng trăm giảng viên thỉnh giảng. Họ là những nhà hoạt động chính trị; nhà lãnh đạo, quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa, báo chí - truyền thông; các nhà báo, nhà làm truyền thông chuyên nghiệp, nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh: Hiện nay, Khoa Báo chí đang có hơn 1.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh theo học các chuyên ngành.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA BÁO CHÍ

PGS,TS. NGUYỄN VĂN DỮNG

Trưởng khoa

Phụ trách chung và mảng Tổ chức - nhân sự

PGS,TS. HÀ HUY PHƯỢNG

Phó Trưởng khoa

Phụ trách đào tạo đại học và quản lý sinh viên bậc đại học

PGS,TS. ĐỖ THỊ THU HẰNG

Phó Trưởng khoa

Phụ trách đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế và phát triển mảng đào tạo thực hành.

Chủ nhiệm CLB Báo chí truyền thông (CJC) và CLB Báo chí điều tra (IJC)

BỘ MÔN LỊCH SỬ VÀ LÝ LUẬN BÁO CHÍ – TRUYỀN THÔNG

PGS,TS. NGUYỄN VĂN DỮNG

Trưởng Bộ môn

Lĩnh vực chuyên môn:

-         Lý luận báo chí – truyền thông

-         Lịch sử báo chí- truyền thông

-         Quản lý báo chí truyền thông

-         Kinh tế báo chí truyền thông

-         Công chúng báo chí – truyền thông

-         Nghiên cứu truyền thông

-         Quản trị kinh doanh của cơ quan báo chí và cơ sở truyền thông

-         Thiết kế và quản lý dự án báo chí – truyền thông

-         Xã hội học báo chí – truyền thông

-         Báo chí truyền thông đa phương tiện

-         Chính luận báo chí

-         Báo chí và mạng xã hội

-         Báo chí và dư luận xã hội

-         Quản trị khủng hoảng truyền thông

PGS,TS. ĐỖ THỊ THU HẰNG

Phó Trưởng Bộ môn

Lĩnh vực chuyên môn:

-         Lý luận báo chí – truyền thông

-         Lý thuyết multimedia và hội tụ truyền thông

-         Quản lý báo chí truyền thông

-         Kinh tế báo chí truyền thông

-         Công chúng báo chí – truyền thông

-         Nghiên cứu truyền thông

-         Quản trị kinh doanh của cơ quan báo chí và cơ sở truyền thông

-         Thiết kế và quản lý dự án báo chí – truyền thông

-         Tâm lý học báo chí – truyền thông

-         Phương pháp giảng dạy báo chí truyền thông hiện đại

-         Báo chí điều tra

-         Báo chí – truyền thông cho các đối tượng chuyên biệt

-         Quan hệ công chúng

-         Quản trị khủng hoảng truyền thông

-         Xây dựng thương hiệu và hình ảnh quốc gia

-         Tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí – truyền thông

TS. LÊ THU HÀ

Lĩnh vực chuyên môn:

-         Lý luận và thực tiễn báo chí – truyền thông

-         Xã hội học báo chí – truyền thông

-         Công chúng báo chí – truyền thông

- Bài phản ánh báo chí

THS. TRẦN THỊ VÂN ANH

Lĩnh vực chuyên môn:

-         Lý luận và thực tiễn báo chí – truyền thông

-         Ngôn ngữ báo chí

-         Ký và Tiểu phẩm báo chí

THS. LÊ THÚY HẰNG

Lĩnh vực chuyên môn:

-         Lý luận và thực tiễn báo chí – truyền thông

-         Lịch sử báo chí

-          Văn hóa báo chí – truyền thông

BỘ MÔN BÁO IN

PGS,TS. ĐỖ THỊ THU HẰNG

Trưởng Bộ môn

Lĩnh vực chuyên môn:

-         Lý luận báo chí – truyền thông

-         Công chúng báo chí

-         Tâm lý học báo chí – truyền thông

-         Báo chí điều tra

-         Báo chí – truyền thông cho các đối tượng chuyên biệt

TS. LÊ THỊ NHÃ

Phó Trưởng Bộ môn

Lĩnh vực chuyên môn:

-         Lý luận và thực tiễn báo chí – truyền thông

-         Lao động nhà báo

-         Phỏng vấn báo chí

-         Kỹ năng báo chí hiện đại

-         Phân tích lao động báo chí – truyền thông

-         Phân tích sản phẩm báo chí – truyền thông

-         Báo chí phát thanh

TS. NGUYỄN QUANG HÒA

Lĩnh vực chuyên môn:

-         Lý luận và thực tiễn báo chí – truyền thông

-         Biên tập báo chí

-         Phóng sự báo chí

-         Kỹ năng báo chí hiện đại

THS. NGUYỄN THỊ HẰNG THU

Lĩnh vực chuyên môn:

-         Lý luận và thực tiễn báo chí – truyền thông

-         Tác phẩm báo chí

-         Báo chí đa phương tiện

-         Kỹ năng báo chí hiện đại

THS. LƯƠNG THỊ PHƯƠNG DIỆP

Lĩnh vực chuyên môn:

-         Lý luận và thực tiễn báo chí – truyền thông

-         Tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí – truyền thông

-         Phương thức làm tin

-         Kỹ năng báo chí hiện đại

-         Lý thuyết truyền thông

THS. TRẦN MINH TUẤN

Lĩnh vực chuyên môn:

-         Lý luận và thực tiễn báo chí – truyền thông

-         Bình luận báo chí

-         Kỹ năng báo chí hiện đại

BỘ MÔN ẢNH BÁO CHÍ

PGS,TS. HÀ HUY PHƯỢNG

Trưởng Bộ môn

Lĩnh vực chuyên môn:

-         Tổ chức nội dung và trình bày báo

-         Quản lý cơ quan báo chí và cơ sở truyền thông

-         Tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí, truyền thông

-         Kinh tế báo chí truyền thông

-         Truyền thông hình ảnh và quản lý hình ảnh trong truyền thông

-         Ảnh báo chí

THS. VŨ HUYỀN NGA

Phó Trưởng Bộ môn Ảnh báo chí

Lĩnh vực chuyên môn:

-         Lý luận và thực hành nhiếp ảnh, ảnh báo chí

-         Truyền thông hình ảnh và quản lý hình ảnh trong truyền thông

-         Ảnh tin

-         Ảnh phóng sự

THS. DƯƠNG QUỐC BÌNH

Lĩnh vực chuyên môn:

-         Lý luận và thực hành nhiếp ảnh, ảnh báo chí

-         Truyền thông hình ảnh và quản lý hình ảnh trong truyền thông

-         Tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí truyền thông

-          Ảnh phóng sự

-         Ảnh thời sự và tài liệu

-         Ảnh đơn và ảnh bộ

-         Ảnh đường phố

THS. BÙI ĐỨC ANH LINH

Lĩnh vực chuyên môn:

-         Lý luận và thực hành nhiếp ảnh, ảnh báo chí

-         Kỹ thuật nhiếp ảnh

 

THS. PHẠM THỊ MAI LIÊN

Lĩnh vực chuyên môn:

-         Lý luận và thực hành nhiếp ảnh, ảnh báo chí

-         Lý thuyết truyền thông

-         Truyền thông hình ảnh và quản lý hình ảnh trong truyền thông

-         Tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí truyền thông

-          Tổ chức ảnh trên các sản phẩm truyền thông

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG KHOA

THS. NGUYỄN THỊ TÝ

Phụ trách văn phòng khoa Báo chí

GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC CỦA KHOA BÁO CHÍ

TS. ĐINH THẾ HUYNH

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư,  Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 

IV. CÁC BẬC HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

4.1. Chương trình đào tạo hệ đại học

+ Chương trình đào tạo báo chí tích hợp (đa kỹ năng)

 Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân ngành Báo chí có khả năng thực hiện các kỹ năng nghiệp vụ của nhà báo tại các tòa soạn báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình, báo mạng điện tử; làm chuyên môn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị đòi hỏi kiến thức, kỹ năng ngành báo chí.

 Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức

Người học được trang bị các khối kiến thức giáo dục sau đây:

+ Khối kiến thức giáo dục đại cương bao gồm: Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học xã hội và nhân văn, Toán và khoa học tự nhiên, giáo dục thể chất và quốc phòng.

+ Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm: Kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức chuyên ngành về báo chí.

+ Người học còn được tham gia các hoạt động thực tế chính trị-xã hội, thực tập, thực tế và tham gia các dự án về báo chí…

- Về kỹ năng

Người học được trang bị các kỹ năng cơ bản sau đây:

 + Kỹ năng lao động sáng tạo tác phẩm báo chí: Kỹ năng phát hiện đề tài, thu thập và xử lý thông tin, thể hiện thông tin, biên tập, theo dõi phản hồi…

+ Kỹ năng tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí: theo các loại hình loại hình báo chí khác nhau.

+ Kỹ năng ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong lao động báo chí.

- Phẩm chất chính trị và đạo đức

Người được đào tạo có nhân thức chính trị, lập trường, tư tưởng vững vàng; có ý thức dân tộc và tinh thần yêu nước; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của một nhà báo.

- Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Người được đào tạo có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây:

+ Phóng viên, biên tập viên và các công việc chuyên môn khác trong các cơ quan báo chí;

+ Cán bộ chuyên môn báo chí trong các cơ quan, đơn vị đòi hỏi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ báo chí;

+ Ngoài ra, người được đào tạo còn có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan, đơn vị có liên quan đến báo chí - truyền thông.

- Trình độ ngoại ngữ

Người học tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ theo chương trình được đào tạo; đồng thời có thể tự tích lũy để có được trình độ B2 khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS).

- Trình độ Tin học

Người học có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 130 tín chỉ.

4. Đối tượng tuyển sinh

Công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế… đều có thể dự thi vào ngành Báo chí nếu có đủ các điều kiện sau đây:

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên: có kết quả xếp loại học lực 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 từ 6.0 trở lên;

- Hạnh kiểm cả 3 học kỳ nêu trên xếp loại Khá trở lên;

- Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ dựa trên Quy chế số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 và Thông tư số 57/2012/TTBGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT.

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Báo chí có khả năng thực hiện các kỹ năng nghiệp vụ của nhà báo tại các tòa soạn báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình, báo mạng điện tử; làm chuyên môn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị đòi hỏi kiến thức, kỹ năng ngành báo chí.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức

Người học được trang bị các khối kiến thức giáo dục sau đây:

+ Khối kiến thức giáo dục đại cương bao gồm: Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học xã hội và nhân văn, Toán và khoa học tự nhiên, giáo dục thể chất và quốc phòng.

+ Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm: Kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức chuyên ngành về báo chí.

+ Người học còn được tham gia các hoạt động thực tế chính trị-xã hội, thực tập, thực tế và tham gia các dự án về báo chí…

- Về kỹ năng

Người học được trang bị các kỹ năng cơ bản sau đây:

+ Kỹ năng lao động sáng tạo tác phẩm báo chí: Kỹ năng phát hiện đề tài, thu thập và xử lý thông tin, thể hiện thông tin, biên tập, theo dõi phản hồi…

+ Kỹ năng tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí: theo các loại hình loại hình báo chí khác nhau.

+ Kỹ năng ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong lao động báo chí.

- Phẩm chất chính trị và đạo đức

Người được đào tạo có nhân thức chính trị, lập trường, tư tưởng vững vàng; có ý thức dân tộc và tinh thần yêu nước; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của một nhà báo.

- Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Người được đào tạo có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây:

+ Phóng viên, biên tập viên và các công việc chuyên môn khác trong các cơ quan báo chí;

+ Cán bộ chuyên môn báo chí trong các cơ quan, đơn vị đòi hỏi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ báo chí;

+ Ngoài ra, người được đào tạo còn có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan, đơn vị có liên quan đến báo chí - truyền thông.

- Trình độ ngoại ngữ: Người học tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ theo chương trình được đào tạo; đồng thời có thể tự tích lũy để có được trình độ B2 khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS).

- Trình độ Tin học: Người học có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 130 tín chỉ.

-  Đối tượng tuyển sinh

- Công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế… đều có thể dự thi vào ngành Báo chí nếu có đủ các điều kiện sau đây:

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên: có kết quả xếp loại học lực 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 từ 6.0 trở lên;

- Hạnh kiểm cả 3 học kỳ nêu trên xếp loại Khá trở lên;

- Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thang điểm: Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Những học phần cơ bản trong chương trình đào tạo:

+ Khối kiến thức giáo dục đại cương, Khoa học xã hội và nhân văn, toán – khoa học tự nhiên và giáo dục quốc phòng

+ Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, bao gồm các học phần tiêu biểu sau đây: Lý thuyết truyền thông, Tâm lý học báo chí – truyền thông, Truyền thông xã hội và mạng xã hội, Pháp luật và đạo đức báo chí, Quan hệ công chúng, Xã hội học báo chí, Văn hoá truyền thông, Truyền thông quốc tế và thông tin đối ngoại, Cơ sở lý luận báo chí, Lịch sử báo chí, Lao động nhà báo, Công chúng báo chí, Ngôn ngữ báo chí, Kỹ thuật và công nghệ truyền thông số, Tác phẩm báo in, Tác phẩm báo phát thanh, Tác phẩm báo truyền hình, Tác phẩm báo mạng điện tử, Báo in chuyên sâu, Báo phát thanh chuyên sâu, Truyền hình chuyên sâu, Báo mạng điện tử chuyên sâu, Chuyên đề báo chí…

+ Chuyên ngành Báo in

- Mã ngành: 52 32 01 01

- Loại hình đào tạo: hệ chính quy tập trung và hệ vừa làm vừa học

Hình thức đào tạo: theo tín chỉ

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo những cử nhân báo chí, chuyên ngành Báo in có khả năng: làm phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí - truyền thông; làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về báo chí - truyền thông; làm chuyên viên trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí - truyền thông, các cơ quan văn hoá - tư tưởng và các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp...; làm nhân viên trong các cơ quan, doanh nghiệp truyền thông, quan hệ công chúng (PR).

Người học được trang bị kiến thức chung, cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học Mác-Lênin; các kiến thức cơ bản, hệ thống về lý thuyết và kỹ năng nghề nghiệp báo chí - truyền thông, nhất là chuyên ngành báo in.

Người học được trang bị các kỹ năng cơ bản để có thể hành nghề phù hợp với chức danh được đào tạo báo chí như: phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn…; đồng thời, người học còn được trang bị các kỹ năng tác nghiệp cụ thể như: các kỹ năng tham mưu, quản lý về lĩnh vực báo chí - truyền thông; các kỹ năng năm bắt tình hình thực tiễn, thu thập dữ liệu - thông tin sáng tạo tác phẩm báo chí; các kỹ năng tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí; các kỹ năng nghiên cứu công chúng và kinh doanh, kinh tế báo chí - truyền thông… 

Người được đào tạo theo chương trình này phải có trình độ giác ngộ chính trị và lập trường, tư tưởng vững vàng; có ý thức dân tộc và tinh thần yêu nước sâu sắc; có năng lực hoạt động nghiệp vụ báo chí - truyền thông để có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động nghề nghiệp khu vực và trên thế giới; có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thái độ dũng cảm trong cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, chống lại những âm mưu và hành động phá hoại chế độ, cổ vũ và hướng dẫn quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, say mê nghề nghiệp, tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị trên cơ sở nhận thức đúng đắn, đầy đủ và tự giác về vai trò, vị thế xã hội của báo chí - truyền thông.

Người được đào tạo phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của một nhà báo; phát triển thể chất và các phẩm chất về tâm lý, phù hợp với các yêu cầu, đòi hỏi của hoạt động nghề nghiệp báo chí - truyền thông.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Người được đào tạo theo chương trình này sau khi tốt nghiệp có khả năng thực hiện các chức trách sau đây: làm phóng viên, biên tập viên tại các tòa soạn báo chí, bao gồm cơ quan báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử; làm chuyên viên trong các cơ quan tư tưởng, văn hóa của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan đến báo chí - truyền thông hoặc thư ký tổng hợp; làm nhân viên nghiệp vụ truyền thông - PR, như các trang tin điện tử, trang tin tổng hợp, tờ tin, bản tin, đài truyền thanh…; làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về báo chí - truyền thông;

Ngoài ra, người được đào tạo còn có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan, đơn vị có liên quan đến báo chí - truyền thông như: các cơ quan văn hoá - tư tưởng; các cơ quan, tổ chức truyền thông và quan hệ công chúng; các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp trong hệ thống chính trị nước ta.

- Trình độ ngoại ngữ: Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tương đương 550 điểm TOEIC hoặc 500 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS).

- Trình độ tin học: Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng trong thực tiễn công tác.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 120 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in nếu có đủ các điều kiện sau: đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên; có kết quả xếp loại học lực 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 từ Trung bình khá trở lên; hạnh kiểm cả 3 học kỳ nêu trên xếp loại Khá trở lên; kết quả thi trung học phổ thông quốc gia xếp loại Trung bình khá trở lên; có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước; đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12  năm  2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 của Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT.

- Thang điểm: Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Những học phần cơ bản trong chương trình đào tạo: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;  Pháp luật đại cương; Quản lý hành chính Nhà nước; Chính trị học đại cương; Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; Xây dựng Đảng; Tiếng Việt thực hành; Nguyên lý quản lý kinh tế; Cơ sở văn hóa Việt Nam; Chuyên đề văn học Việt Nam và thế giới; Lý thuyết truyền thông; Cơ sở lý luận báo chí; Các loại hình báo chí hiện đại; Lịch sử báo chí; Ngôn ngữ báo chí; Luật pháp và đạo đức báo chí; Tác phẩm báo chí; Lao động nhà báo; Biên tập báo chí; Tin và phương thức làm tin; Bài phản ánh báo chí; Phỏng vấn báo chí; Phóng sự báo chí; Báo chí điều tra; Bình luận báo chí; Ảnh báo chí; Tổ chức sản xuất sản phẩm báo in; Kỹ thuật - công nghệ làm báo hiện đại; Lý thuyết và kỹ năng Báo mạng điện tử…

+ Chuyên ngành Ảnh báo chí

- Mã ngành: 52 32 01 01

- Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

- Hình thức đào tạo: Tín chỉ

Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo những cử nhân báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí có khả năng: làm phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí - truyền thông, trong đó có chuyên môn chuyên sâu về ảnh báo chí; làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về báo chí - truyền thông, trong đó có chuyên môn chuyên sâu về ảnh báo chí; làm chuyên viên trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí - truyền thông, các cơ quan văn hoá - tư tưởng và các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, trong đó có chuyên môn chuyên sâu về ảnh báo chí...; làm nhân viên trong các cơ quan, doanh nghiệp truyền thông, quan hệ công chúng (PR), trong đó có chuyên môn chuyên sâu về ảnh báo chí.

Người học được trang bị kiến thức chung, cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học Mác-Lênin; những kiến thức cơ bản, hệ thống về lý thuyết và kỹ năng nghề nghiệp báo chí - truyền thông, nhất là những kiến thức về chuyên ngành Ảnh báo chí.

Người học được trang bị các kỹ năng cơ bản để có thể hành nghề phù hợp với chức danh được đào tạo báo chí như: phóng viên (cả viết và ảnh), biên tập viên (cả biên tập hình ảnh), thư ký tòa soạn… ; đồng thời, người học còn được trang bị các kỹ năng tác nghiệp cụ thể như: các kỹ năng tham mưu, quản lý về lĩnh vực báo chí – truyền thông; các kỹ năng năm bắt tình hình thực tiễn, thu thập dữ liệu – thông tin sáng tạo tác phẩm báo chí nói chung, tác phẩm ảnh báo chí nói riêng; các kỹ năng tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí, trong đó có việc tổ chức hình ảnh trên các sản phẩm báo chí; các kỹ năng nghiên cứu công chúng và kinh doanh, kinh tế báo chí – truyền thông… 

Người được đào tạo theo chương trình này phải có trình độ giác ngộ chính trị và lập trường, tư tưởng vững vàng; có ý thức dân tộc và tinh thần yêu nước sâu sắc; có năng lực hoạt động nghiệp vụ báo chí - truyền thông để có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động nghề nghiệp khu vực và trên thế giới; có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thái độ dũng cảm trong cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, chống lại những âm mưu và hành động phá hoại chế độ, cổ vũ và hướng dẫn quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, say mê nghề nghiệp, tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị trên cơ sở nhận thức đúng đắn, đầy đủ và tự giác về vai trò, vị thế xã hội của báo chí - truyền thông.

Người được đào tạo phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của một nhà báo; phát triển thể chất và các phẩm chất về tâm lý, phù hợp với các yêu cầu, đòi hỏi của hoạt động nghề nghiệp báo chí - truyền thông.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Người được đào tạo theo chương trình này sau khi tốt nghiệp có khả năng: làm phóng viên (viết hoặc ảnh), biên tập viên (cả biên tập hình ảnh) tại các tòa soạn báo chí, bao gồm cơ quan báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử; làm chuyên viên trong các cơ quan tư tưởng, văn hóa của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan đến báo chí – truyền thông hoặc thư ký tổng hợp, trong đó có chuyên môn chuyên sâu về ảnh báo chí; làm nhân viên nghiệp vụ truyền thông - PR, như các trang tin điện tử, trang tin tổng hợp, tờ tin, bản tin, đài truyền thanh, trong đó có chuyên môn chuyên sâu về ảnh báo chí… làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về báo chí - truyền thông, trong đó có chuyên môn chuyên sâu về ảnh báo chí;

Ngoài ra, người được đào tạo còn có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan, đơn vị có liên quan đến báo chí - truyền thông như: các cơ quan văn hoá - tư tưởng; các cơ quan, tổ chức truyền thông và quan hệ công chúng; các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp trong hệ thống chính trị nước ta.

- Trình độ ngoại ngữ: Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tương đương 550 điểm TOEIC hoặc 500 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS).

- Trình độ tin học: Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng trong thực tiễn công tác.

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 120 tín chỉ/khóa.

- Đối tượng tuyển sinh: Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí nếu có đủ các điều kiện: đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên; có kết quả xếp loại học lực 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 từ Trung bình khá trở lên; hạnh kiểm cả 3 học kỳ nêu trên xếp loại Khá trở lên; kết quả thi trung học phổ thông quốc gia xếp loại Trung bình khá trở lên; có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước; đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27  tháng 12  năm  2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 của Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT.

- Thang điểm: Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Những môn học cơ bản trong chương trình đào tạo: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Đường lối cách mạng 

 của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;  Pháp luật đại cương; Quản lý hành chính Nhà nước; Chính trị học đại cương; Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; Xây dựng Đảng; Tiếng Việt thực hành; Nguyên lý quản lý kinh tế; Cơ sở văn hóa Việt Nam; Chuyên đề văn học Việt Nam và thế giới; Lý thuyết truyền thông; Cơ sở lý luận báo chí; Các loại hình báo chí hiện đại; Lịch sử báo chí; Ngôn ngữ báo chí; Luật pháp và đạo đức báo chí; Tác phẩm báo chí; Lao động nhà báo; Biên tập báo chí; Tin và phương thức làm tin; Ảnh tin; Kỹ thuật nhiếp ảnh; Tạo hình nhiếp ảnh, Ảnh phóng sự; Ảnh thời sự - tài liệu; Tổ chức ảnh trên các sản phẩm truyền thông; Ảnh chân dung; Ảnh nghệ thuật, quảng cáo và dịch vụ; Phóng sự báo chí; Kỹ thuật - công nghệ làm báo hiện đại; Lý thuyết và kỹ năng Báo mạng điện tử…

4.2. Chương trình đào tạo bậc thạc sĩ

+ Chuyên ngành Quản lý báo chí – truyền thông

Các chuyên đề học tiêu biểu như sau: Triết học; Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; Chính trị học nâng cao; Ngoại ngữ; Lãnh đạo, quản lý báo chí – truyền thông; Lý luận và thực tiễn báo chí – truyền thông đương đại; Kinh tế báo chí - truyển thông; Ngôn ngữ báo chí – truyền thông; Luật pháp và đạo đức trong thực tiễn báo chí - truyền thông; An ninh truyền thông; Công chúng báo chí – truyền thông; Truyền thông đại chúng thế giới đương đại; Báo chí – truyền thông và dư luận xã hội; Phân tích lao động báo chí – truyền thông; Phân tích sản phẩm báo chí – truyền thông; Truyền thông đa phương tiện; Chính luận báo chí; Báo chí điều tra; Tổ chức sản phẩm báo chí – truyền thông; Thiết kế và quản lý dự án truyền thông; Quản trị khủng hoảng báo chí - truyền thông; Báo chí đối ngoại và truyền thông quốc tế; Nghiên cứu truyền thông; Các lý thuyết báo chí - truyền thông hiện đại; Truyền thông hình ảnh và quản lý hình ảnh truyền thông; Báo chí truyền thông cho các nhóm đối tượng chuyên biệt; Báo chí - truyền thông với văn hóa - nghệ thuật; Báo in hiện đại; Báo chí và mạng xã hội; Báo chí phát thanh - truyền hình hiện đại; Báo chí và quan hệ công chúng…

+ Chương trình đào tạo thạc sĩ Báo chí học:

Các chuyên đề học cơ bản sau: Triết học; Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; Chính trị học nâng cao; Ngoại ngữ; Lãnh đạo, quản lý báo chí – truyền thông; Lý luận và thực tiễn báo chí – truyền thông đương đại; Kinh tế báo chí - truyển thông; Ngôn ngữ báo chí – truyền thông; Luật pháp và đạo đức trong thực tiễn báo chí - truyền thông; An ninh truyền thông; Công chúng báo chí – truyền thông; Truyền thông đại chúng thế giới đương đại; Báo chí - truyền thông và dư luận xã hội; Phân tích lao động báo chí – truyền thông; Phân tích sản phẩm báo chí – truyền thông; Truyền thông đa phương tiện; Quản lý Nhà nước về báo chí - truyền thông; Quản lý cơ quan báo chí và cơ sở truyền thông; Thiết kế và quản lý dự án truyền thông; Quản trị khủng hoảng báo chí - truyền thông; Quản lý báo chí đối ngoại và truyền thông quốc tế; Quản trị kinh doanh báo chí – truyền thông; Nghiên cứu truyền thông; Truyền thông hình ảnh và quản lý hình ảnh truyền thông;  Báo chí - truyền thông cho các nhóm đối tượng chuyên biệt….

4.3. Chương trình đào tạo bậc tiến sĩ

Bao gồm các chuyên đề hướng dẫn nghiên cứu chuyên đề chuyên sâu và viết luận án; bảo vệ các chuyên đề, bảo vệ cấp bộ môn, cấp cơ sở và cấp Học viện.

4.3.1. Thông tin chung về chuyên ngành đào tạo

- Tên ngành đào tạo: Truyền thông đại chúng (Mass Communication)

- Tên chuyên ngành: Báo chí học (Journalism)

- Mã số chuyên ngành: 62.32.01.01

- Tên văn bằng: Tiến sĩ Truyền thông đại chúng, chuyên ngành Báo chí học

4.3.2. Đối tượng dự thi và hình thức tuyển sinh

4.3.2.1. Đối tượng được đăng ký dự thi

v Cán bộ đang làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo báo chí – truyền thông và các trường đại học, cao đẳng;

v Các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên cơ quan báo chí – truyền thông;

v Các cán bộ nhân viên cơ quan, đơn vị truyền thông – quan hệ công chúng;

v Các cán bộ, nhân viên đang công tác tại các cơ quan tư tưởng – văn hóa trong hệ thống chính trị;

v Những người có nhu cầu nâng cao trình độ, hoàn thiện hướng nghiên cứu lý thuyết, cập nhật kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực báo chí – truyền thông để có thêm cơ hội việc làm, cống hiến và thích ứng với nhu cầu xã hội.

v Những đối tượng trên khi đăng ký dự thi cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

- Văn bằng: Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện tiên quyết là phải có bằng cử nhân, và cụ thể các điều kiện sau:

+ Đối tượng 1: Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành và có ít nhất 01 bài báo khoa học đã được đăng tải trên tạp chí khoa học phù hợp với hướng đề tài nghiên cứu đăng ký dự tuyển trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

+ Đối tượng 2: Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng cử nhân hệ chính quy tập trung từ loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo đăng ký dự tuyển và phải có ít nhất 02 bài báo khoa học phù hợp với hướng đề tài nghiên cứu đăng ký dự tuyển dã được công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

+ Đối tượng 3: Có bằng thạc sĩ đúng ngành nhưng khác chuyên ngành dự tuyển, phải có ít nhất 02 bài báo khoa học phù hợp với hướng nghiên cứu dự tuyển và phải có giấy chứng nhận chuyển đổi các môn học do Học viện báo chí và Tuyên truyền cấp; sau khi trúng tuyển phải hoàn thành 7 chuyên đề (bảo đảm 15 – 17 tín chỉ) thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ báo chí học.

- Thâm niên công tác:

+ Đối tượng 1 và 2: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận chuyên môn của các cơ quan báo chí, hoặc các bộ phận trực tiếp liên quan xử lý các vấn đề chuyên môn báo chí – truyền thông (không tính kinh nghiệm làm việc ở các bộ phận hành chính – trị sự) đối với các cơ quan tư tưởng – văn hóa trong hệ thống chính trị, các cơ quan truyên thông…;

+ Đối tượng 3: Có ít nhất năm năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận chuyên môn của các cơ quan báo chí, hoặc các bộ phận trực tiếp liên quan đến các vấn đề chuyên môn báo chí – truyền thông đối với các cơ quan tư tưởng – văn hóa trong hệ thống chính trị, các cơ quan truyền thông.

4.3.2.2. Hình thức tuyển sinh

Tuyển sinh theo quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ GD-ĐT và theo Quy chế của Học viện CT – HC Quốc gia Hồ Chí Minh và theo quy định cụ thể của Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Thi tuyển, xét tuyển (áp dụng cho người Việt Nam): Áp dụng xét tuyển theo quy chế của Bộ GD – ĐT, của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và của Học viện Báo chí và Tuyên truyền sau khi đã có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành.

Xét tuyển áp dụng cho người nước ngoài: Đối với người nước ngoài, xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh theo tình hình và điều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng.

Các hình thức tuyển sinh khác: Chuyển tiếp sinh vào nghiên cứu sinh báo chí cần bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc;

- Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt loại xuất sắc trong vai trò chủ nhiệm hoặc thư ký đề tài;

-         Có bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành;

-         Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh IELTS đạt 550 hoặc TOEFL 6,5 trở lên

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

STT

Môn học, nội dung công việc

Số tín chỉ

1

Cơ sở lý luận và thực tiễn báo chí học

3

2

Cơ sở lý luận - thực tiễn kinh tế học báo chí - truyền thông

3

3

Lý thuyết multimedia và hội tụ truyền thông

2

4

Phát thanh, truyền hình trong môi trường truyền thông số

2

5

Tổng quan tình hình nghiên cứu: phương pháp viết Tổng quan tình hình nghiên cứu; hướng dẫn kỹ năng giải quyết vấn đề

2

6

Thông qua tên đề tài luận án

7

Duyệt đề cương chi tiết luận án

8

Bảo vệ chuyên đề chuyên sâu

9

Bảo vệ tiểu luận tổng quan

10

Bảo vệ ở bộ môn

11

Bảo vệ luận án cấp Học viện

V. CÁC SẢN PHẨM KHOA HỌC

Từ năm 1962 đến nay, Khoa Báo chí chí đã cho xuất bản hàng trăm đầu sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình, bài giảng và đài tại khoa học về nghiệp vụ báo chí – truyền thông.

Dưới đây là một số công trình khoa học tiêu biểu:

- Hữu Thọ, Nghĩ về nghề báo, Nxb. Giáo dục, H. 1997

- Nhiều tác giả, Giáo trình nghiệp vụ báo chí, tập I, Trường Tuyên huấn Trung ương, H. 1977

- Nhiều tác giả, Giáo trình nghiệp vụ báo chí, tập II, Trường Tuyên huấn Trung ương, H. 1978

- Tạ Ngọc Tấn, Truyền thông đại chúng, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2000

- Tạ Ngọc Tấn, Cơ sở lý luận báo chí, Nxb Lý luận chính trị, H. 2007

- Tạ Ngọc Tấn, Hồ Chí Minh về vấn đề báo chí, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2004

- Nguyễn Văn Dững (chủ biên), Báo chí – những điểm nhìn từ thực tiễn, Tập I, Nxb Vh-tt, H. 2000

- Nguyễn Văn Dững (chủ biên), Báo chí – những điểm nhìn từ thực tiễn, Tập II, Nxb Vh-tt, H. 2000

- Nguyễn Văn Dững (chủ biên), Báo chí – từ lý luận đến thực tiễn, Tập 7, Nxb Đại học QGHN, H. 2013

- Nguyễn Văn Dững (chủ biên), Tác phẩm báo chí, Tập II, Nxb Vh-tt, H. 2007

- Nguyễn Văn Dững, 10 bí quyết kỹ năng nghề báo (sách dịch), Nxb Lao động

- Nguyễn Văn Dững, Nhà báo – những bí quyết kỹ năng nghề nghiệp (sách dịch), Nxb Lao động

- Nguyễn Văn Dững (chủ biên), Giải báo chí nhà báo với trẻ em Việt Nam – tác phẩm đoạt giải, Nxb Lao động

- Nguyễn Văn Dững, Cơ sở lý luận báo chí, Nxb. Lao động, H. 2012

- Nguyễn Văn Dững, Báo chí truyền thông hiện đại – từ hàn lâm đến đời thường, Nxb. Đại học quốc gia, H. 2012

- Nguyễn Văn Dững, Báo chí và dư luận xã hội, Nxb. Lao động, H. 2011

- Nguyễn Văn Dững (chủ biên), Đỗ Thị Thu Hằng, Truyền thông – Lý thuyết và kỹ năng cơ bản, Nxb. Lý luận chính trị, H. 2006

- Tập thể tác giả, Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), Báo chí - những điểm nhìn từ thực tiễn, tập I, Nxb. Văn hóa - Thông tin, H. 2000

- Tập thể tác giả, Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), Báo chí - những điểm nhìn từ thực tiễn, tập II, Nxb. Văn hóa - Thông tin, H. 2001

- Tập thể tác giả, Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), Báo chí phát thanh, Nxb. Văn hóa - Thông tin, H. 2002

- Nguyễn Thị Thoa, Tác phẩm báo chí đại cương, Nxb. Giáo dục Việt Nam, H. 2010

- Nhiều tác giả, Tác phẩm báo chí, tập II, Nxb. Lý luận chính trị, H. 2006

- Nhiều tác giả, Báo chí với trẻ em, Nxb. Lao động, H. 2004

- Đỗ Thị Thu Hằng, Tâm lý học ứng dụng trong nghề báo, Nxb. Thông tấn, H. 2013

- Đỗ Thị Thu Hằng, Giáo trình Tâm lý học báo chí, Nxb. Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, H. 2013

- Đỗ Thị Thu Hằng, PR – Công cụ phát triển báo chí, Nxb. Trẻ, H.2010

- Đỗ Thị Thu Hằng, Tác phẩm báo chí điều tra - Tuyển chọn và phân tích, Nxb. Lao động, H.2015

- Đỗ Thị Thu Hằng, Giáo trình Báo chí điều tra, Nxb. Lý luận chính trị, H.2015

- Đỗ Thị Thu Hằng, Giáo trình Báo chí điều tra, Nxb. Lao động, H.2016

- Hà Huy Phượng, Tổ chức nội dung và thiết kế, trình bày báo in, Nxb. Lý luận chính trị, H. 2006

- Lê Thị Nhã, Lao động nhà báo, Nxb, Lý luận chính trị, H. 2013

- Lê Thị Nhã, Phỏng vấn báo chí, Nxb, Lý luận chính trị, H. 2015

- Nguyễn Quang Hòa, Biên tập báo chí, Nxb. Thông tin truyền thông, H. 2014

- Nguyễn Quang Hòa, Phóng sự báo chí, Nxb. Thông tin truyền thông, H. 2014

- Trần Thế Phiệt, Tác phẩm chính luận báo chí, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2014

- Đỗ Phan Ái, Kỹ thuật và tạo hình nhiếp ảnh, Nxb Thông tấn, H.2013

- v. v.

VI. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC

Khoa Báo chí được Nhà trường đầu tư hệ thông Phòng học thực hành xuất bản Báo in và Ảnh báo chí hiện đại với hàng chục máy tính cấu hình cao được cài đặt các phần mềm ứng dụng làm báo hiện đại, hàng chục máy ảnh hiện đại. Sinh viên có thể sản xuất sản phẩm báo chí đa phương tiện cộng tác với các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Hệ thống thư viện của trường và Khoa đủ các tài liệu trong và ngoài nước để sinh viên, học viên nghiên cứu, tham khảo.

VII. NHỮNG GƯƠNG MẶT HỌC VIÊN, SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRƯỞNG THÀNH TỪ KHOA BÁO CHÍ

Từ năm 1962 đến nay, Khoa Báo chí đã đào tạo cho đất nước hơn 12 ngàn nhà báo và hàng trăm nhà báo cho các nước bạn như: Trung Quốc, Công hòa Dân chủ nhân dân Lào, Campuachia. Nhiều người đã và đang giữ trong trách cao trong các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Nhiều học viên, sinh viên trưởng thành, trở thành các nhà khoa học đầu đàn trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo về báo chí truyền thông. Nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên đoạt các giải thưởng cao về văn học - nghệ thuật, báo chí - truyền thông cấp quốc gia, ngành và địa phương.

Dưới đây là những gương mặt tiêu biểu của học viên, sinh viên trưởng thành từ Khoa báo chí:

7.1. Những người giữ trọng trách cao trong cơ quan Đảng, Nhà nước và các cơ quan báo chí

+ Cấp Trung ương:

- GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Báo chí, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cựu học viên Lớp đại học báo chí Khóa 2 (Lớp Báo A).

- TS. Phạm Tất Thắng, hàm Thứ trưởng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cự học viên Lớp đại học báo chí Khóa 4

- Nhà báo Thịnh Giang, nguyên hàm Thứ trưởng, Phó tổng biên tập thường trực Báo Nhân dân, cựu học viên Lớp đại học báo chí Khóa 4.

- Nhà báo Phạm Việt Tiến, hàm thứ trưởng, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cựu học viên Khóa 7.

- Nhà báo Nguyễn Thu Hiền, hàm thứ trưởng, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cựu học viên cao học báo chí.

- Nhà báo Hoàng Đình Lương, hàm thứ trưởng, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cựu học viên báo chí hệ vừa làm vừa học.

- Nhà báo, Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an, nguyên Tổng biên tập Báo Công an nhân dân, cự học viên Khóa 2.

- Nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng giám đốc TTXVN, cựu học viên Khóa 1.

- Nhà báo Đậu Ngọc Đản, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam, cựu học viên Khóa 1.

- Nhà báo Nguyễn Thu Viện, nguyên Tổng biên tập Báo Thanh tra, Thanh tra Nhà nước, cựu học viên Khoa 1

- Nhà báo Phí văn Chiến, Tổng biên tập Tạp chí Trí tuệ, Hội Khuyến học và Tri thức Việt Nam, cưu học viên Khóa 1.

- Nhà báo Vũ Đức Nam, nguyên Phó tổng biên tập Báo Thanh tra, Thanh tra Nhà nước, cựu học viên Khoa 1

- Nhà báo Nguyễn Minh Sơn, nguyên Vụ trưởng vụ Khoa giáo, Báo Nhân dân, cựu học viên Khóa 1.

- Nhà báo, PGS,TS. Đỗ Chí Nghĩa, Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân, Văn phòng Quốc hội, cựu sinh viên Khóa 11

- Nhà báo Trần Duy Phương, Tổng biên tập Báo Lao động, cựu học viên hệ vừa làm vừa học.

- Nhà báo Nguyễn Tri Thức, Vụ trưởng, Trưởng ban Hồ sơ – Sự kiện, Tạo chí Cộng sản, cựu sinh viên Khóa 11

- Nhà báo Nguyễn Bé, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cựu học viên hệ địa học vừa làm vừa học

- Nhà báo TS. Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, cưu học viên báo chí Khóa 3

- Nhà báo Nguyễn Thắng, Tổng biên tập Thời báo Kiểm toán Việt Nam, cựu học viên báo chí Khóa 7

- Nhà báo Phạm Văn Hoành, Tổng biên tập Báo Tài chính, Bộ Tài chính, cựu học viên Khóa 7

- Nhà báo Nguyễn Hải Hồng, Tổng biên tập Báo Bảo hiểm Việt Nam, cựu sinh viên báo chí Khóa 11

- Nhà báo Nguyễn Văn Tiến, Trưởng ban Thể thao, Đài Truyền hình Việt Nam, cựu sinh viên Khóa 11

- Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, Trưởng ban Phóng sự - điều tra, Báo Lao động, cựu sinh viên Khóa 13

- Nhà báo Đặng Đức Long, Giám đốc Trung tâm thông tin, Ban Kinh tế Trung ương, cựu học viên báo chí Khóa 9

- Nhà báo Lê Bình, Giám đốc Trung tâm Tin tức 24, Đài Truyền hình Việt Nam, cựu sinh viên báo chí Khóa 10

- .v.v.

+ Cấp địa phương:

- Nhà báo Vũ Ngọc Minh, Phó Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, cựu học viên Khóa 5.

- Nhà báo báo Trần Đăng Thanh, Tổng biên tập Báo Đồng Nai, cựu học viên Khóa 3.

- Nhà báo Trương Văn Chuyển, Tổng biên tập Báo Cần Thơ, cựu học viên cao học báo chí

- Nhà báo Nguyễn Phong Hân, Tổng biên tập Báo Đồng Khởi, Bến Tre, cựu học viên cao học báo chí

- Nhà báo Tô Ngọc Thái, nguyên Tổng biên tập Báo Cao Bằng, cựu học viên báo chí Khóa 9

- Nhà báo Ngô Thu Hà, Phó tổng biên tập Báo Tuyên Quâng, cựu học viên báo chí Khóa 9

- Nhà báo La Vũ Quang, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng, cựu học viên báo chí Khóa 9

- Nhà báo Nguyễn Trọng Thềm, nguyên Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương, cựu học viên Khóa 3.

- Nhà báo Trần Anh Tú, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định

- Nhà báo Dương Thế Hoàn, Phó tổng biên tập Báo Đắc Lắc, cựu học viên báo chí Khóa 9

- Nhà báo Trần Văn Hinh, Tổng biên tập Báo Lào Cai, cựu học viên báo chí Khóa 18

- Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn, Tổng biên tập Báo Yên Bái, cựu học viên báo chí Khóa 7

- Nhà báo Nông Văn Thảm, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lạng Sơn, cựu học viên hệ vừa làm vừa học

- Nhà báo TS. Nguyễn Bá Sinh, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Bắc Ninh, cựu nghiên cứu sinh báo chí

- Nhà báo Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Hà Nam, Học viên lớp Cao học Quản lý báo chí – truyền thông K20.1

- .v.v.

Còn nhiều cựu học viên, sinh viên thành đạt khác.

7.2. Những nhà khoa học, giảng viên đầu ngành trong lĩnh vực báo chí – truyền thông

- Nhà báo Vũ Đình Hương, nguyên Phó trưởng Khoa phụ trách khoa Báo chí, cựu học viên báo chí Khóa 1

- GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Báo chí, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cựu học viên Lớp đại học báo chí Khóa 2 (Lớp Báo A).

- PGS,TS. Nguyễn Văn Dững, Trưởng Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cưu học viên Lớp đại học báo chí Khóa 2 (Lớp Báo B).

- TS. Nguyễn Thị Thoa, nguyên Trưởng Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cựu học viên Lớp đại học báo chí Khóa 4.

- TS. Nguyễn Trí Nhiệm, nguyên Trưởng Khoa Phát thanh và Truyền hình Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cựu học viên Lớp đại học báo chí Khóa 4.

- PGS,TS. Nguyễn Đức Dũng, Vụ phó, Phó giám đốc Kênh truyền hình Nhân dân, Bộ biên tập Báo Nhân dân, cựu học viên báo chí Khóa 6.

- TS. Trần Bảo Khánh, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam, cựu học viên báo chí Khóa 6.

- TS. Trần Bá Dung, Trưởng Ban nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, cựu học viên báo chí Khóa 3.

- PGS,TS. Hà Huy Phượng, Phó trưởng Khoa Báo chí, cựu học viên báo chí Khóa 9

- PGS,TS. Nguyễn Ngọc Oanh, Phó trưởng Khoa Quan hệ quốc tế, cựu học viên báo chí Khóa 9

- PGS,TS. Đỗ Thị Thu Hằng, Phó trưởng Khoa Báo chí, cựu học viên báo chí Khóa 9

- TS. Trần Thị Thu Nga, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Báo chí - Truyền thông, cựu học viên báo chí Khóa 9

- PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Phát thanh – Truyền hình, cựu sinh viên báo chí Khóa 14

- PGS,TS. Đỗ Chí Nghĩa, nguyên Phó trưởng Khoa Phát thanh - Truyền hình, nguyên Trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân, cựu sinh viên báo chí Khóa 11

- TS, Đinh Thị Thu Hằng, Phó trưởng Khao Phát thanh – Truyền hình, cựu sinh viên báo chí K14

- TS Trương Thị Kiên, Phó Tổng biên tập Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, Cựu sinh viên K15.

- ThS. Đinh Ngọc Sơn, Phó trưởng Khoa Phát thanh – Truyền hình, cựu học viên báo chí K8

- TS. Lê Thị Nhã, giảng viên Khoa Báo chí, cựu sinh viên báo chí Khóa 12

- TS. Nguyễn Quang Hòa, giảng viên Khoa Báo chí, cựu học viên báo chí Khóa 3

- TS. Lê Thu Hà, giảng viên Khoa Báo chí, cựu sinh viên báo chí Khóa 20

- TS. Đinh Thị Xuân Hòa, giảng viên Khoa Phát thanh – Truyền hình, cựu học viên báo chí K10

- TS. Phạm Thanh Tịnh, giảng viên Khoa Phát thanh – Truyền hình, cựu học viên báo chí K13

Và nhiều nhà khoa học khác.

VIII. DỰ ÁN CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN

8.1. Các dự án hợp tác của Khoa Báo chí

 “Dự án hợp tác nâng cao năng lực tác nghiệp của nhà báo về đề tài trẻ em” (2000 – 2008)

Chủ nhiệm dự án : PGS, TS Nguyễn Văn Dững

Điều phối viên : Đỗ Thị Thu Hằng và Nguyễn Ngọc Oanh

Từ năm 2000, Khoa Báo chí và Tổ chức cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển đã ký kết thoả thuận trong khuôn khổ dự án hợp tác “Nâng cao năng lực tác nghiệp của nhà báo về đề tài trẻ em”, nhằm tăng cường đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao hiểu biết, kỹ năng và kinh nghiệm tác nghiệp cho đội ngũ nhà báo viết về đề tài trẻ em trên cơ sở Công ước quốc tế về quyền trẻ em và luật pháp, chính sách của Nhà nước ta về bảo vệ,  chăm sóc và giáo dục  trẻ em. Ngân sách để thực hiện dự án được tài trợ hoàn toàn bởi Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển. Khoa Báo chí là đơn vị lập kế hoạch và thực hiện toàn bộ các hoạt động của dự án.

Qua hơn 8 năm hoạt động, dự án hợp tác đã đạt được những kết quả rất quan trọng và có ý nghĩa về nhiều mặt. Gần 40 lớp tập huấn, đào tạo và hội thảo dành cho gần 1000 lượt phóng viên, biên tập viên đang làm việc tại các cơ quan báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình ở TW và hầu khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước (bao gồm đào tạo ban đầu và đào tạo nâng cao), hàng chục lớp đào tạo cử nhân báo chí hệ chính quy và tại chức(với gần 500 sinh viên) được đào tạo chuyên đề báo chí với trẻ em, được cung cấp tri thức nền liên quan đến trẻ em, Công ước quốc tế quyền trẻ em, quan điểm của Đảng ta, tư tưởng Hồ Chí Minh và luật pháp, chính sách của Nhà nước ta về bảo vệ, chăm và giáo dục  trẻ em; kỹ năng và kinh nghiệm tiếp cận, xử lý đề tài trẻ em…

Trong khuôn khổ dự án hợp tác, chúng tôi cũng đã tiến hành tập huấn quyền trẻ em và phương pháp giảng dạy báo chí hiện đại cho đội ngũ giảng viên báo chí của Học viện BC&TT, tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình, xuất bản số tạp chí chuyên đề về trẻ em, sản xuất phim phóng sự tài liệu vừa để phát sóng vừa làm giáo cụ trực quan giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, xây dựng website Báo chí với trẻ em, xuất bản sách Các tác phẩm đoạt giải...

Trên cơ sở đạt được những kết quả hoạt động tích cực, hiệu quả của dự án này, mạng lưới những người viết về trẻ em-bao gồm các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo, tạp chí, các đài phát thanh, truyền hình từ trung ương đến các địa phương trong cả nước và các cán bộ truyền thông vận động xã hội đang từng bước hình thành; tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm tác nghiệp về đề tài trẻ em ngày một được nâng cao, phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề trẻ em từng bước được thay đổi, diện mạo trẻ em trên báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng dần dần được cải thiện tích cực. Thông qua những hoạt động này, mối quan hệ giữa khoa báo chí với các cơ quan báo chí-truyền thông được mở rộng và đi vào chiều sâu theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo cán bộ báo chí cũng như chất lượng và hiệu quả hoạt động báo chí trong tình hình hiện nay.

Trên cơ sở những thành công của dự án, giải báo chí “Nhà báo với trẻ em Việt Nam” do khoa báo chí (Học viện báo chí & tuyên truyền) phối hợp với Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo VN với sự hỗ trợ của Tổ chức cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển được mở ra và phát động đến tất cả hơn 300 chi hội nhà báo trong toàn quốc cũng như thông báo rộng rãi trên báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng.

Giải báo chí “Nhà báo với trẻ em Việt Nam”

Giải thưởng nhằm mục đích động viên khích lệ và từng bước hình thành, củng cố mạng lưới đội ngũ những người viết về trẻ em, viết cho trẻ em; từng bước thay đổi phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề trẻ em theo tinh thần Công ước quốc tế quyền trẻ em và luật pháp của Nhà nước ta liên quan đến trẻ em; góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, tập huấn cũng như hoạt động báo chí liên quan đến trẻ em.

Bắt đầu phát động và trao giải từ năm 2003, đến này giải báo chí “Nhà báo với trẻ em Việt Nam” đã trở thành giải thưởng thường niên được cộng đồng báo chí đón nhận và hưởng ứng.

Đầu năm 2008, Khoa báo chí đã biên tập và xuất bản cuốn sách “Các tác phẩm đoạt giải Nhà báo với trẻ em trong 3 năm từ 2003 đến 2005. Sách do Nhà xuất bản Lao Động xuất bản, tập hợp các tác phẩm đoạt giải trong 3 năm (chỉ chọn được các tác phẩm báo in mà chưa có điều kiện đưa các tác phẩm phát thanh, truyền hình), sách phát hành và được dư luận đánh giá cao về giá trị thực tế.

Dự án « Nâng cao kiến thức và kỹ năng tác nghiệp của sinh viên báo chí trong điều tra phòng chống tham nhũng

Chủ nhiệm dự án : PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng

Điều phối viên: ThS Lương Thị Phương Diệp 

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và 2015

Đối tác: Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới

Kinh phí tài trợ: 600 triệu VNĐ

Mục tiêu: Trang bị kiến thức, kỹ năng tác nghiệp và xây dựng môi trường đào tạo thích hợp cho sinh viên báo chí tiếp cận, học tập, thực hành kiến thức và kỹ năng báo chí điều tra phòng chống tham nhũng. Đưa điều tra phòng chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy cử nhân báo chí.

Nội dung các hoạt động của dự án:

- Xây dựng được Câu lạc bộ báo chí điều tra IJC của Khoa Báo chí), tập huấn chuyên sâu cho các thành viên về kiến thức và kỹ năng điều tra phòng chống tham nhũng, được chỉ dẫn, tham gia các nhóm thực hành tác nghiệp điều tra bởi các nhà báo giỏi đang làm việc ở cơ quan báo chí.

- Tổ chức tọa đàm chia sẻ kiến thức, kỹ năng điều tra, phòng chống tham nhũng liên kết với các trường Đại học Luật, Học viện cảnh sát…

- Tuyển chọn, xây dựng và triển lãm bộ sưu tập tác phẩm báo chí điều tra của Khoa Báo chí (FOJ’s Collections): tập hợp, tuyển chọn, phân tích và triển lãm các tác phẩm báo chí điều tra (báo in và báo mạng) đã được đăng tải trong những năm qua gắn với chủ đề phòng chống tham nhũng, được phân tích bởi Hội đồng chuyên môn, lựa chọn 20-30 tác phẩm tốt nhất để triển lãm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bộ sản phẩm triển lãm bao gồm: tác phẩm báo chí điều tra + phân tích tác phẩm + profile (lý lịch) tác giả + bài chân dung hoặc phỏng vấn tác giả do sinh viên báo chí thực hiện với mục tiêu cung cấp cho sinh viên cơ hội để đọc, phân tích tác phẩm điều tra hay có hiệu ứng xã hội tốt, làm cơ sở xây dựng sách tham khảo cho sinh viên báo chí, tôn vinh nhà báo điều tra phòng chống tham nhũng.

- Xây dựng bộ giáo trình và tài liệu giảng dạy về báo chí điều tra.

- Xây dựng mạng lưới các nhà báo điều tra trong cả nước.

Xây dựng và phát triển Câu lạc bộ báo chí truyền thông (CJC)

Tên tiếng Việt: CÂU LẠC BỘ BÁO CHÍ – TRUYỀN THÔNG

- Tên tiếng Anh: CLUB OF JOURNALISTS AND COMMUNICATORS

- Tên viết tắt: CJC

- Logo: có thiết kế logo riêng

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, thực hiện: Chi bộ Khoa báo chí, Chi hội nhà báo Khoa Báo chí chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động của Câu lạc bộ.

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí truyền thông năm học 2016-2017:

Chủ nhiệm: Nhà báo, PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Các Phó chủ nhiệm:

1.      Nhà báo, ThS Lương Thị Phương Diệp, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

2.      Nhà báo, ThS Phạm Thị Mai Liên, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

3.      Nhà báo, PGS. TS Nguyễn Ngọc Oanh, Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

4.      Nhà báo, TS Nguyễn Tri Thức, Tạp chí Cộng sản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

5.      TS Vũ Thị Kim Hoa, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

6.      Nhà báo Vũ Thị Hân, Báo Công an nhân dân.

7.      SV Nguyễn Minh Hiếu, báo in 35a1

8.      SV Nguyễn Huy Hoàng, Báo chí 36.4

Mục đích hoạt động của Câu lạc bộ: Tạo môi trường sinh hoạt báo chí – truyền thông lành mạnh, chuyên môn cao cho sinh viên khoa Báo chí nói riêng và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Một là: Xây dựng môi trường thực hành viết báo và làm truyền thông nhằm tăng cường chất lượng đào tạo cho sinh viên Khoa báo chí, Khối đào tạo báo chí nói riêng và Học viện báo chí Truyên truyền nói chung

- Hai là: Tạo cơ hội cho sinh viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các nhà báo, các cựu sinh viên báo chí. Tạo cơ hội cho các bạn sinh viên cộng tác với các tòa soạn báo, tạp chí (ban đầu là trong địa bàn thành phố Hà Nội). Từ đó tăng cường và tạo hiệu quả cho mối liên kết và tương tác trực tiếp sinh viên- nhà trường- toà soạn trong quá trình đào tạo báo chí chất lượng cao cho Khoa báo chí nói riêng và Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung. 

- Ba là: Thu hút các nguồn lực đào tạo báo chí cho sự nghiệp đào tạo báo chí của Khoa Báo chí nói riêng và Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung, đồng thời tạo môi trường cho sinh viên thực tập nghề nghiệp tại toà soạn thường xuyên (bên cạnh 2 kỳ kiến tập và thực tập tốt nghiệp của sinh viên ngành Báo chí).

- Bốn là: tạo diễn đàn cho sinh viên báo chí- truyền thông, các giảng viên, các nhà báo, các nhà truyền thông, các chuyên gia chia sẻ quan điểm, tài liệu học thuật, ý kiến, kinh nghiệm nghề nghiệp và những vấn đề liên quan đến kiến thức và kỹ năng nghề báo chí- truyền thông trong và ngoài nước, tranh thủ nguồn lực đào tạo từ các dự án đào tạo báo chí- truyền thông được thực hiện trong và ngoài Học viện Báo chí.

- Năm là, Xây dựng mối liên kết bền chặt, văn hoá sinh viên trong lĩnh vực báo chí – truyền thông và văn hoá sinh viên trong cộng đồng sinh viên Khoa Báo chí và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Sáu là, Thu hút sự tham gia của các nhà báo trẻ chưa qua đào tạo đại học báo chí, các sinh viên báo chí thuộc các cơ sở đạo tạo khác ngoài Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang cộng tác với các cơ quan báo chí thường xuyên hoặc bán thời gian, các sinh viên yêu thích và muốn học làm báo, hỗ trợ và định hướng cho học về kiến thức và kỹ năng làm báo vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, vì mục tiêu phát triển bền vững cũng như những vấn đề quan điểm chính trị, quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp buộc phải tuân thủ.

 Đối tượng tham gia câu lạc bộ

Nhóm đối tượng nòng cốt: sinh viên các khoa Báo chí truyền thông thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Các nhà báo trẻ thuộc các cơ quan báo chí, cộng tác viên của các cơ quan báo chí chưa qua đào tạo báo chí, sinh viên báo chí và được đào tạo về báo chí, truyền thông của các cơ sở đào tạo báo chí khác như: đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Cao đẳng truyền hình… CLB Báo chí truyền thông ra đời năm 2014, tuyển thành viên hàng năm. Năm học 2016-2017, CJC bao gồm CLB Báo chí điều tra (IJC) và CLB Góc nhìn trẻ, số lượng 90 thành viên.

- Câu lạc bộ báo chí điều tra (IJC): 30 thành viên

- Câu lạc bộ Góc nhìn trẻ (bao gồm Nhóm Báo chí văn hoá – xã hội và Nhóm truyền thông số và truyền thông xã hội): 60 thành viên.

Nội dung hoạt động chính

- Tổ chức họp, sinh hoạt CLB ít nhất 1 lần/tháng

- Tổ chức và vận động thành viên tham gia các sự kiện, các cuộc thi báo chí- truyền thông với các chủ đề khác nhau (Ví dụ như các cuộc thi nghiệp vụ báo chí, triển lãm ảnh, sự kiện FOJ’s Collections, Press Beauty)

- Tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các nhà báo, các cựu sinh viên báo chí (mỗi tháng ít nhất1 lần).

- Kết hợp với các tờ báo nói riêng và các cơ quan báo chí – truyền thông nói chung, đào tạo theo nhóm trực tiếp ở các toà soạn, tạo điều kiện cho sinh viên cộng tác và đăng bài trên các ấn phẩm báo chí cũng như làm các sản phẩm truyền thông đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội.

- Tổ chức các chuyến thăm, giao lưu và tìm hiểu tòa soạn báo, các cơ quan báo chí- truyền thông cho các thành viên trong CLB, đặc biệt là với các sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai.

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các khoá đào tạo kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của nhà báo và các hoạt động ngoại khoá gắn với nghề nghiệp

- Tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông, các sự kiện thiện nguyện nhằm thực hành kiến thức và kỹ năng thực hành cho thành viên trong lĩnh vực quản lý và thực hiện các hoạt động truyền thông cho tổ chức và cộng đồng.

- Xây dựng trang Thông tin điện tử và Diễn đàn của Câu lạc bộ (http://cjc.edu.vn), tạo tương tác và thực hành truyền thông thông qua việc tổ chức các trang, chuyên mục, biên tập và đăng tải các tác phẩm báo chí của các thành viên trên trang Website của Câu lạc bộ.

Một số các dự án hợp tác khác

Khoa Báo chí tham gia với vị trí tiên phong trong các hoạt động của các dự án của Học viện báo chí và Tuyên truyền như : Xây dựng gói tài liệu « Truyền thông thay đổi hành vi về sức khoẻ sinh sản » đối tác là Uỷ ban dân số- kế hoạch hoá gia đình Việt Nam. Tài trợ bởi UNFPA. Năm 2000. Dự án MediaPro Xây dựng chương trình đào tạo truyền thông đa phương tiện. Đối tác- tài trợ : Đại sứ quán Anh và Hội dồng Anh. Hiện nay, Khoa báo chí tham gia tích cực tiến trình xây dựng thoả thuận hợp tác trong đào tạo chương trình thạc sĩ, tiến sỹ và thực tập sinh tại Cộng Hoà Áo, từng bước xây dựng chương trình đạo tạo thạc sỹ ngành « Quản lý truyền thông » với đối tác tại Áo là Đại học Viên và tập đoàn báo chí Wiener Zeitung của Áo, Dự án « Truyền thông chính sách » với KOICA (Hàn Quốc)…

8.2. Các hoạt động ngoại khoá khác của sinh viên Khoa báo chí

Bên cạnh những giờ học chính khóa, sinh viên Khoa Báo chí còn được tham gia rất nhiều câu lạc bộ như: Câu lạc bộ đọc báo Quân đội nhân dân, Câu lạc bộ Báo chí truyền thông, Câu lạc bộ báo chí điều tra, Câu lạc bộ ảnh báo chí…

Sinh viên còn tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao như: Press Beauty (Tài sắc nữ sinh báo chí), thi đấu bóng đá nam, nữ, dã ngoại, triển lãm ảnh báo chí…

Học viện Báo chí & Tuyên truyền